Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Gỗ là một trong những vật liệu cơ bản nhất trong nội thất và có thể được sử dụng trong vô số cách. Nhưng ngoài sàn gỗ, nhiều kiểu dáng hiện đại có xu hướng né tránh việc sử dụng quá nhiều gỗ tự nhiên. Trong căn hộ này, nhóm thiết kế tại PartiDesign hoàn toàn nắm lấy hạt tự nhiên và gỗ đẹp trên hầu như mọi bề mặt. Kết quả là một căn hộ đó là hoàn toàn hiện đại nhưng bao trùm các yếu tố tự nhiên.

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ
Hình ảnh đầu tiên này từ phòng khách đặt tình yêu của người thiết kế bằng gỗ tự nhiên
Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Gỗ được đánh bóng và đóng dấu, nhưng không phải sơn lại mà để mộc, cho phép vẻ đẹp tự nhiên của nó tỏa sáng.

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Căn hộ hiện đại với chất liệu hoàn toàn từ gỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *