Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà mang phong cách thiết kế truyền thống do KTS Jorge Pardo thiết kế này là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và những chi tiết đèn treo đầy tính nghệ thuật.

Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Ngôi nhà truyền thống với đèn treo đầy tính nghệ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *